"ศักดิ์และสิทธิ์ของวุฒิไม่แตกต่างจากการเรียนปกติ"

แนะนำการเรียน

เรียนผ่านคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ แค่มี WiFi

อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

จะเข้าเรียนวันเวลาไหนก็ได้

สามารถบริหารจัดการเวลาเรียนได้เองภายใน 1 เทอม


คำถามที่พบบ่อย

1.1 ปีการศึกษาเรียนกี่เทอม ตอบ 1 ปีเรียน 3 เทอม รวมซัมเมอร์2.ต้องมาสอบที่มหาวิทยาลัยไหม ตอบ ต้องมาสอบปลายภาค3.ปลายภาคจะต้องไปสอบกี่วัน กี่วิชา และวันอะไร ตอบ - สอบวันละ 3 วิชา - ใช้เวลาสอบวิชาละ 3 ชม. - สอบ 2.3 วัน - สอบเฉพาะวันอาทิตย์4.1 เทอมเรียนกี่วิชา ตอบ 7 วิชา5.มีสอบตกไหม ตอบ ไม่มีสอบไม่ผ่านจะต้องทำรายงานส่ง6.บังคับเวลาในการเข้าเรียนในระบบออนไลน์ไหม ตอบ มีใน 1 วิชาจะต้องเรียนไม่น้อยกว่า 45 ชม.7.1 เทอมใช้เวลากี่เดือน ตอบ ประมาณ 4 เดือน8.มีปิดเทอมไหม ตอบ มีปิดเดือน ตุลาคม ของทุกปี9.มีคะแนนเก็บให้ไหม ตอบ มีคะแนนเก็บให้ 40 คะแนน มาจากการทำงานในระบบ10.เรียนป.ตรีจ ากที่มหาวิทยาลัยอื่นมาจะมาเทียบโอนได้ไหม ตอบ เทียบโอนได้11.จบปวส. หรือจบป.ตรีมาแล้วจะเรียนต่ อที่ นี้ต้องเรียนกี่ปี ตอบ 2 ปี (หรือเร็วกว่านี้ หลักสูตร 2 ปี12.จบวุฒิม 6 หรือ ปวช.หรือเทียบเท่าเรียนกี่ปี ตอบ เรียน 3 ปี (หรือเร็วกว่านี้ หลักสูตร 4 ปี13.มีทำวิทยานิพนธ์ไหม ตอบ ไม่ต้องทำ ให้ทำรายงานส่งแทน14.มีฝึกงานไหม ตอบ มี คนที่ทำงานอยู่ใช้เทียบประสบการได้ สวนคนที่ไม่ได้ทำงานต้องฝึกงาน15.มีรับปริญญาไหม ตอบ มีรับทุกปี16.รับปัริญญาที่ไหน ตอบ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี17.รับปริญญากับใคร ตอบ รับกับ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิวิวัฒ นาพรรณวดี
18.สมัครในระดับปริญญาตรีครั้งแรกต้องจ่ายค่าสมัครเท่าไหร่ ตอบ จะมีค่าสมัคร 500 บาท และค่าเทอมงวดแรก 5000 บาท รวมทั้งหมดที่จะต้องจ่ายครั้ง แรก 5500 บาท19.เวลาเรียนแล้วไม่เข้าใจจะถามอาจารย์ผู้สอนได้ไหม ตอบ สามารถข้าไปสอบถามในห้องแชทกลุ่ม หรือ จะแชทกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรง20.คะแนนเก็บมาจากส่วนไหนบ้าง ตอบ 1.การเข้าเรียนในระบบออนไลน์ให้ครบ 45 ชม /1 วิชา 2.การทำข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 3.การทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน21.การทำข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียนหากทำได้คะแนนน้อยจะมีผลกับคะแนนเก็บไหม ตอบ มีผล ในการทำข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียนสามารถเข้าไปทำได้ 3 ครั้ง ระบบ จะบันทึกครั้งที่ทำได้คะแนน ที่ได้มากที่สุด ในแต่ละครั้งจะมีเฉลยให้ทุกครั้ง22.การจ่ายค่าเทอมเป็นรายเดือนหากเดือนไหนรามีไม่ถึงยอดที่ตั้งไว้ เราจะต้องทำอย่างไร ตอบ เราสามารถจ่ายเท่าไหร่ก็ได้ แต่ก่อนสอบเราจะต้องจ่ายส่วนที่ขาดไปให้ครบถึงจะเข้าสอบได้23.เรียนปริญญาทางไกล หรือออนไลน์กับทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีดีไหม ตอบ ทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญ โดยมีความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ ในแต่ละศาสตร์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีศักยภาพพร้อมมุ่งสู่มืออาชีพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เพียงแค่คลิก